Waterschap werkt volle bak door regen en storm

Door de regen en de opeenvolgende stormen is Waterschap Drents Overijsselse Delta al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Sloten, weteringen, kanalen en grachten staan vol, met name in het noordelijke deel van het werkgebied in Zuid-West Drenthe. Het is extreem nat. Gronden zijn verzadigd, waardoor de regen niet de bodem in kan trekken. Het watersysteem zit vol. De waterstanden op de Beilervaart en de Drentsche Hoofdvaart zijn gestegen tot een niveau waarbij lokaal de aanliggende weg deels onder water is komen te staan. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing in nauwe samenwerking met de wegbeheerder. We zetten in om het waterpeil z.s.m. te laten zakken.

Overijsselse Vecht
Ook de Overijsselse Vecht staat erg hoog. De rivier is buiten haar oevers getreden en uiterwaarden staan vol. Het fietspad bij stuw Vechterweerd tussen Dalfsen en Zwolle staat nog steeds onder water en blijft afgesloten. De verwachting is dat het waterpeil op de Vecht de komende dagen nog verder zal stijgen. Ook het waterpeil in de stadsgrachten van Zwolle staat hoog. Dit komt door de hoge afvoer vanuit de Sallandse Weteringen. Langs De Dedemsvaart tussen Hasselt en De Lichtmis is schade aan de oever door het hoge water en de stormen. De provincie Overijssel werkt samen met het waterschap aan herstel van deze schade.

Gemalen op volle toeren
Alle gemalen draaien op 100 procent van de capaciteit, ook de grote blikvangers Gemaal Stroink in Vollenhove en Gemaal Zedemuden in Zwartsluis. Laatgenoemde is het op één na grootste gemaal van Nederland en pompt momenteel per minuut de inhoud van drie olympische zwembaden uit het Meppelerdiep.

Verwachtingen komende dagen
De weersverwachting laat zien dat de wind afneemt. Komende week wordt er nog neerslag verwacht, maar niet in die mate van afgelopen weekend.