Gemeente

Beperkt parkeren Burgemeester Berghuisplein

Vanaf maandag 8 maart zijn er tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar op het Burgemeester Berghuisplein in Kampen. Een groot deel van het plein naast en achter sporthal De Reeve wordt vanaf deze week ingericht als vaccinatielocatie COVID-19 voor GGD IJsselland. Hiervoor wordt een grote tent geplaatst. De vaccinatielocatie in Kampen blijft

Gemeente

Bewonersbijeenkomst brand binnenstad

Zondagmiddag 7 maart woedde er een grote uitslaande brand aan de Oudestraat, in de binnenstad van Kampen. Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Maandagochtend 8 maart om 10 uur is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden in de raadszaal van het stadhuis, Burg.

Gemeente

Inleveren duiten kerstboomactie verlengd

Bij de inleveractie van kerstbomen op 6 januari is voor elke ingeleverde boom een speciale kerstduit gegeven. De kerstduiten konden tot en met 27 februari ingeleverd worden. Door de lockdown is dit nu verlengd tot en met 30 april. De speciale kerstduiten zijn € 0,50 per stuk waard als ze

Gemeente

Hoe klimaatbestendig is uw straat? Praat mee!

Het klimaat verandert. Gemeente Kampen heeft daarom onderzoek gedaan naar de invloed van het veranderende klimaat op de leefbaarheid van uw straat. De uitkomsten hiervan zijn met kleurcodes visueel vastgelegd in ‘de staat van je straat’; een klimaatlabel voor iedere straat in gemeente Kampen, waarmee direct de invloeden van extreme

Gemeente

Tijdelijke subsidieregeling voor organisaties en verenigingen zoals buurt- en dorpshuizen

Voor instellingen en verenigingen die door corona in de problemen komen, heeft het college van burgemeester en wethouders een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. De subsidie is bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, lokale verenigingen voor amateurkunst en dorps,- wijk- en buurthuizen. Voor de tijdelijke subsidieregeling is maximaal € 110.000 beschikbaar. De ondersteuning