Video

Afscheid Nieke Jansen

Nieke Jansen nam vandaag na een half jaar wethouder van de gemeente Kampen te zijn geweest afscheid. In het Ikonenmuseum was de afscheidsreceptie waar Riek de Maar voor RTV IJsselmond aanwezig was voor een interview [lees verder]

Gemeente

Raadsvergadering gemeente Kampen 7-7-2022 [VIDEO]

1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Afscheid en installatie raadsleden en commissieleden 4. Benoeming wethouders 2   SCHORSING 5. Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen durven doen’ 2  6. Vragenhalfuurtje 7. Besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 11-05 en 09-06-2022 2  8. Mededelingen 9. Ingekomen stukken 1   HAMERSTUKKEN 10. Raadsvoorstel Woningbouw op locatie Kennedylaan 4 8  11. Raadsvoorstel [lees verder]