Video

Raadsvergadering 7 juli 2022 [VIDEO]

De raadsvergadering van 7 juli was een bijzondere. Er werd stil gestaan bij het overlijden van Harman Breman, Richard Boddeus werd benoemt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, nieuwe wethouders werden beëdigd en nieuwe raadsleden geïnstalleerd. RTV IJsselmond zond de raadsvergadering zoals altijd live uit op TV en online

Video

Afscheid Nieke Jansen

Nieke Jansen nam vandaag na een half jaar wethouder van de gemeente Kampen te zijn geweest afscheid. In het Ikonenmuseum was de afscheidsreceptie waar Riek de Maar voor RTV IJsselmond aanwezig was voor een interview met Jansen.

Ingezonden

Quintus komt met Summerschool tijdens zomervakantie

In de laatste week van de zomervakantie hoeft niemand zich te vervelen. Want kunstencentrum Quintus aan de Vloeddijk 38 organiseert van dinsdag 23 t/m vrijdag 26 augustus de Summerschool, met beestachtig leuke zomerworkshops voor jong en oud. De Summerschool begint op 23 augustus met een toffe Graffiti-workshop voor alle leeftijden

Van de redactie

Koninklijke onderscheiding voor Richard Boddeus

Richard Boddeus ontving vanavond van burgemeester Sander de Rouwe een Koninklijke onderscheiding. De heer Boddeus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Boddeus ontvangt de onderscheiding voor zijn langdurig raadslidmaatschap. Van 11 maart 2010 tot 27 maart 2018 was de heer Richard Boddeus fractievoorzitter en raadslid

Gemeente

Raadsvergadering gemeente Kampen 7-7-2022 [VIDEO]

1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Afscheid en installatie raadsleden en commissieleden 4. Benoeming wethouders 2   SCHORSING 5. Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen durven doen’ 2  6. Vragenhalfuurtje 7. Besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 11-05 en 09-06-2022 2  8. Mededelingen 9. Ingekomen stukken 1   HAMERSTUKKEN 10. Raadsvoorstel Woningbouw op locatie Kennedylaan 4 8  11. Raadsvoorstel vestigen Wvg op percelen of perceelsgedeelten in Reevedelta te Kampen 6  12. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan en beeldregieplan