Gemeente

Adoptieoverdracht oorlogsmonumenten 14 april

Op donderdag 14 april vindt om 11.00 uur de adoptieoverdracht van de 4 oorlogsmonumenten in Kampen plaats. In het kader van de landelijke actie ‘Adopteer een monument’ zijn de oorlogsmonumenten geadopteerd door Kamper onderwijsinstellingen. De adoptie van de monumenten wordt overgedragen van klas naar klas of van school naar school.

Gemeente

Kampen gaat aan de slag met eigen lobby agenda

Het college van B&W van Kampen wil vaker en structureler gebruikmaken van de instrumenten lobby en public affairs om doelen te bereiken. Een eerste aanzet hiervoor is vandaag door het college vastgesteld in de vorm van een strategisch lobbydocument. De volgende stap, het uitwerken tot een strategische lobby agenda, wordt