Gemeente

Raadsvergadering gemeente Kampen 7-7-2022 [VIDEO]

1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Afscheid en installatie raadsleden en commissieleden 4. Benoeming wethouders 2   SCHORSING 5. Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen durven doen’ 2  6. Vragenhalfuurtje 7. Besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 11-05 en 09-06-2022 2  8. Mededelingen 9. Ingekomen stukken 1   HAMERSTUKKEN 10. Raadsvoorstel Woningbouw op locatie Kennedylaan 4 8  11. Raadsvoorstel vestigen Wvg op percelen of perceelsgedeelten in Reevedelta te Kampen 6  12. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan en beeldregieplan

Gemeente

Gemeente Kampen stelt Ontmoetingsfonds ontheemden in

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten een nieuwe tijdelijke regeling in te stellen om ontmoetingen tussen Kampenaren en ontheemden mogelijk te maken. Het gaat daarbij zowel om gevluchte Oekraïners als om ontheemden in de tijdelijke noodopvang aan de Industrieweg en de crisisnoodopvang asielzoekers in sporthal De Reeve.

Gemeente

Herinrichting Flevoweg en Oostzeestraat afgerond

Medio februari 2022 startte Borger Aannemingsbedrijf met het herinrichten van de Flevoweg en de Oostzeestraat. De werkzaamheden zijn eind juni afgerond. De heringerichte wegen leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit rondom het Groene Hart. Om het afronden van