Gemeente

Nieuwe subsidieregeling voor culturele projecten

De gemeente Kampen wil culturele projecten stimuleren en stelt hiervoor jaarlijks € 34.000 subsidie beschikbaar. De subsidie is voor kunst- en cultuurprojecten die een vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele aanbod in de gemeente Kampen. Per project kan maximaal € 3.000 subsidie worden aangevraagd. Subsidie aanvragen kan vanaf 23 februari via www.kampen.nl/cultuurproject.

Gemeente

Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op woensdag 9 februari

Op woensdag 9 februari houdt de gemeenteraad van 19.00 tot 19.30 weer een raadsspreekuur. Door de geldende coronamaatregelen wordt het raadsspreekuur digitaal via MS Teams gehouden. Omdat raads- en commissieleden aansluitend een andere activiteit hebben, moet het raadsspreekuur op tijd worden beëindigd. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen

Gemeente

COA en gemeente ondertekenen overeenkomst voor kleinschalige tijdelijke noodopvang

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Kampen hebben vandaag een bestuursovereenkomst ondertekend voor het realiseren van een kleinschalige tijdelijke noodopvang voor asielzoekers aan de Industrieweg 11. De handtekeningen konden worden gezet nadat het college van burgemeester en wethouders vandaag de overeenkomst heeft goedgekeurd. Daarin zijn de ‘Kamper

Gemeente

Aan de slag met visie voor Flevowijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om samen met woningcorporatie deltaWonen aan de slag te gaan met een wijkvisie voor de Flevowijk. In deze wijk, ontstaan in de jaren ’60 en begin jaren ’70, liggen de nodige uitdagingen als het gaat om leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Door

Gemeente

Raadsspreekuur gemeenteraad woensdag 12 januari

Op woensdag 12 januari houdt de gemeenteraad van 19.00 tot 19.30 uur het eerste raadsspreekuur van 2022. Door de geldende coronamaatregelen wordt het raadsspreekuur digitaal via MS Teams gehouden. Omdat raads- en commissieleden aansluitend een andere activiteit hebben, moet het raadsspreekuur op tijd worden beëindigd. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners,