Video

Raadsvergadering gemeente Kampen 16-12-2021 (19:00uur LIVE)

1 Opening2 Vaststellen agenda3 Vragenhalfuurtje4 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 november 20215 Mededelingen6 Ingekomen stukken BESPREEKSTUKKEN7 Raadsvoorstel gebiedsontwikkeling Sonnenbergkwartier, stedenbouwkundig ontwerp en programma8 Moties vreemd aan de orde van de vergadering HAMERSTUKKEN9 Raadsvoorstel Benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen10 Raadsvoorstel ontwikkelingsstrategie Transitie en Transformatie [lees verder]

Overijssel

Stadsbuurtbus voor reizigers in Kampen

Met ingang van de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer krijgt Kampen een stadsbuurtbus. Deze rijdt in het zuidelijke gedeelte van Kampen van en naar Station Kampen Zuid. Op maandag 13 december is de buurtbus officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel en wethouder Holtland van de [lees verder]