Gemeente

19:30uur LIVE Raadsvergadering gemeente Kampen 01-07-2021

1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Vragenhalfuurtje 4 Ingekomen stukken en mededelingen BESPREEKSTUKKEN 5 Raadsvoorstel jaarstukken 2020 Informatienota jaarstukken 2020 (uit commissievergadering bestuur en middelen van 26 mei jl.) 6 Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021 Open/Sluit HAMERSTUKKEN 7 Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 8 Raadsvoorstel aanvraag Vangnetuitkering 2020 9 Raadsvoorstel herbenoeming lid

Gemeente

Startsein klinkt voor bouwteam Spoorlanden

Samen met Dura Vermeer en Anacon-Infra zet de gemeente Kampen zich vanuit een gezamenlijk bouwteam in om de bereikbaarheid, communicatie en leefbaarheid op bedrijventerrein Spoorlanden te verbeteren. Het bouwteam geeft samen met de Beheerorganisatie Spoorlanden Zendijk invulling aan de revitalisering van het bedrijventerrein. Het ziet daarbij kansen op het gebied

Gemeente

Gemeente Kampen maakt conceptlijst met aanwijsplekken carbidschieten bekend volgens nieuw afwegingskader

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een afwegingskader voor carbidschieten vastgesteld. Op basis daarvan is vandaag ook de conceptlijst met aanwijsplekken voor carbidschieten bekend gemaakt. “Om overlast van carbidschieten in de bebouwde kom van Kampen en IJsselmuiden tegen te gaan zonder het carbidschieten geheel te verbieden, zijn we

Gemeente

Europese subsidie voor waterrecreatie IJsseldelta

IJsseldelta en nautisch Kampen sterker met elkaar verbonden De gemeente Kampen, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, IJsseldelta Marketing en lokale partijen en ondernemers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’. Door dit project komt er via het water een betere toeristisch-recreatieve infrastructuur beschikbaar. Voor de uitvoering van de plannen