Gemeente

Commissievergadering gemeente Kampen 06-10-2021

Agenda 1 Opening 2 Vaststellen van de agenda 3 Mededelingen 4 Rondvraag voor aanwezige portefeuillehouders 5 Vaststellen overzicht met conclusies, toezeggingen en afspraken van 8 september 2021 6 Termijnagenda INFORMATIEVE ONDERWERPEN Ruimtelijke ontwikkeling 7 Informatienota Ontwikkelingen N50 verkeersveiligheid en verbreding – verbetering doorstroming 8 Informatienota Verkabeling Hoogspanningsleiding ’s Heerenbroek Inwoners

Gemeente

Commissievergadering 06-10-2021 (terugkijken)

1 Opening 2 Vaststellen van de agenda 3 Mededelingen 4 Rondvraag voor aanwezige portefeuillehouders 5 Vaststellen overzicht met conclusies, toezeggingen en afspraken van 8 september 2021 6 Termijnagenda INFORMATIEVE ONDERWERPEN Ruimtelijke ontwikkeling 7 Informatienota Ontwikkelingen N50 verkeersveiligheid en verbreding – verbetering doorstroming 8 Informatienota Verkabeling Hoogspanningsleiding ’s Heerenbroek Inwoners 9

Gemeente

Commissievergadering gemeente Kampen 06-09-2021

Datum: maandag 06 september 2021 Starttijd: 19:30Voorzitter: dhr. H.A. Prinsen Griffier: mw. M.E. Veldhoen Locatie: Raadzaal, stadhuis Kampen 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Mededelingen vanuit de commissie 4 Vaststellen besluitenlijst commissie RO OPINIËRENDE ONDERWERPEN 5 Opinienota Concept gebiedsvisie Ganzendiep – Seveningen – De Noord 6 Sluiting

Gemeente

Start restauratie muziekkoepel Nieuwe Markt

Vanaf maandag 23 augustus starten de werkzaamheden voor de restauratie van de muziekkoepel op de Nieuwe Markt. De restauratie duurt tot uiterlijk 1 november, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Tijdens eerdere onderhoudswerkzaamheden is geconstateerd dat er veel houtrot aanwezig is in met name de draagconstructie van de muziekkoepel. Na onderzoek

Gemeente

Standplaatsen bij Reevediep tijdelijk mogelijk

De gemeente Kampen wil deze zomer tijdelijk standplaatsen bij het Reevediep toestaan. Deze toestemming geldt voor de maanden augustus en september. Belangstellenden kunnen zich tot en met 1 augustus 2021 bij de gemeente melden. Binnen het huidige standplaatsenbeleid zijn standplaatsen alleen mogelijk bij winkelcentra in de wijken. Dit beleid is

Gemeente

Sanering Brunneper Bongerd start dit najaar

De gemeenteraad van Kampen heeft vorige week via de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2021 ingestemd met een aanvullend budget voor de sanering van de Brunneper Bongerd. De sanering is een voorwaarde om het terrein volledig toegankelijk te maken. De werkzaamheden starten naar verwachting dit najaar. De sanering bestaat grofweg

Gemeente

Sander de Rouwe wordt de nieuwe burgemeester van Kampen

Gisteravond werd in het besloten deel van de raadsvergadering Sander de Rouwe voorgedragen als nieuwe burgemeester van Kampen. De Rouwe liet op Twitter weten ontroerd te zijn, dankbaar en gemotiveerd. De gemeenteraad zocht in de nieuwe burgemeester een energieke verbinder, een ambassadeur voor de gemeente en een ondernemende bestuurder. De