Gemeente

Werkzaamheden IJsselkade en Stadsbrug

Van 4 tot en met 7 september worden aan de IJsselkade en Stadsbrug werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden gebeuren tussen 18.30 en 06.00 uur. De IJsselkade en Stadsburg zijn dan afgesloten voor doorgaand verkeer. De Stadsbrug krijgt zijn jaarlijkse controle. Functioneert alles goed en zijn alle onderdelen nog veilig? Als het

Gemeente

Inwoners praten mee over flexwoningen Buitenbroeksweg

Aan de hand van drie inrichtingsvarianten zijn omwonenden gevraagd hun mening te geven over de aantallen en plaats van flexwoningen aan de Buitenbroeksweg. Deze tweede informatieavond werd druk bezocht en de omwonenden hebben de gemeente en deltaWonen het nodige huiswerk meegegeven. Denk daarbij aan de parkeerdruk in de directe omgeving in relatie tot bijvoorbeeld de voetbalvereniging, toegang tot de parkeerplaats, het aanwezige groen en het uiterlijk van de flexwoningen.

Gemeente

Kampen tekent convenant Lokale Overheid

De gemeente Kampen plaatste vandaag haar handtekening onder het convenant Lokale Overheid van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Deze heeft dit convenant opgezet om schuldhulpverlening op gemeentelijk niveau efficiënter in te richten. Het convenant regelt dat de gemeente in haar rol van schuldeiser sneller en effectiever meewerkt aan schuldregelingen.

Gemeente

Oprichting vier nieuwe basisscholen Reevedelta

De gemeente Kampen heeft intentie-afspraken gemaakt met de schoolbesturen in Kampen over de oprichting van vier nieuwe basisscholen in Reevedelta. De planning is dat het integrale kind centrum in het nieuwe dorp Reeve uiterlijk in het jaar 2027 de deuren opent. In de komende jaren worden in Reevedelta ruim 3.200